Truefashion Projector GCGM ST700T LED20 930PC PSU NB 1C WH

Đèn Truefashion Projector đem lại cho phân khúc bán lẻ bậc trung và cao cấp thiết
kế bề ngoài cuốn hút, chất lượng ánh sáng tuyệt vời và công thức ánh sáng chuyên
dụng cùng khả năng kết nối hệ thống nhằm tạo ra một môi trường thoải mái và trải
nghiệm mua sắm ấn tượng để thúc đẩy doanh số của cửa hàng đối với các khách
hàng mua lẻ.

Gọi ngay để có giá tốt: 024 7301 8681